Rapport over taalgericht vakonderwijs in de lerarenopleidingen gepubliceerd

Recent werd het rapport “Taalgericht vakonderwijs in de lerarenopleidingen. De huidige situatie in kaart gebracht.” gepubliceerd. Hierin doe ik verslag van een kwalitatief verkennend onderzoek naar de inbedding van taalgericht vakonderwijs in verschillende lerarenopleidingen in Nederland. De belangrijkste uitkomst? Hoewel het belang van taalgerichte vakdidactiek breed wordt erkend, is er nu geen sprake van brede en structurele inbedding in de opleidingen. Er is dus werk aan de winkel om er samen voor te zorgen dat we de taalontwikkeling van leerlingen en studenten bevorderen! Zie https://www.hu.nl/onderzoek/publicaties/taalgericht-vakonderwijs-in-de-lerarenopleidingen