Publicatielijst

Kuiper, C. (2021). Taalgericht vakonderwijs in de lerarenopleidingen De huidige situatie in kaart gebracht.

Van Dijk, G., Klapwijk, R., Smit, J., Savelsbergh, E., Dirks, L., & Kuiper, C. (2021). Fostering Creative Design Dialogue: A research based online catalogue of video clips. Techne Serien- Forskning i Slöjdpedagogik Och Slöjdvetenskap, 28(2), 100–109. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4339

Kuiper, C., & Smit, J. (2019). Taalgericht vakonderwijs in het hbo: leeropbrengsten van twee vakdocenten. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 37(2/3), 59–75.

Kuiper, C., Van Dijk, G., & Van Norden, S. (2019). Werken aan ontwikkeling van schrijfvaardigheid in het hbo-vakonderwijs: theorie, praktijk en richtlijnen. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 37(2/3), 27–43.

Terlouw, C., Kuiper, C., & Van der Pool, E. (2019). Taal en communicatieve competentie in het hbo; een inleiding. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 37(2/3), 4–26.

Kuiper, C. (2019). Schrijfvaardigheid bevorderen door middel van vakspecifieke genredidactiek. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 36(4), 54–69.

Kuiper, C. (2019). “Zo heb ik nog nooit naar deze tekst gekeken!” Over genreanalyse door hbo-vakdocenten. In R. Harms & B. Van der Leeuw (Eds.), Vakonderwijs en Geletterdheid. Bijdragen aan de Landelijke Werkconferentie Platform Taalgericht Vakonderwijs (pp. 33–35). Enschede: SLO.

Kuiper, C. (2018). Promoting Tertiary Students’ Writing. A Subject-Specific Genre-Based Approach. KU Leuven. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13730.53446

Kuiper, C. (2017). Genredidactiek in de vakken: een ontwerpgericht onderzoek in het hbo. In A. Mottart & S. Vanhooren (Eds.), Eenendertigste Conferentie Onderwijs Nederlands (pp. 126–131). Gent: Skribis.

Kuiper, C., Smit, J., De Wachter, L., & Elen, J. (2017). Scaffolding tertiary students’ writing in a genre-based writing intervention. Journal of Writing Research, 9(1), 27–59.

Klein Velderman, J., & Kuiper, C. (2017). Kader voor Saxion Taalbeleid. Deventer/Enschede: Saxion.