Presentatie TVO-rapport op Velon-congres Brugge

Afgelopen week mocht ik op het congres voor lerarenopleiders van Velon/Velov in Brugge een presentatie verzorgen over het eerder verschenen rapport over taalgericht vakonderwijs (tvo) in de lerarenopleidingen. Altijd inspirerend om van gedachten te wisselen met collega’s over de vraag: Hoe kunnen we samen TVO doorontwikkelen en bruggen bouwen tussen disciplines, onderzoek,
onderwijs en werkveld? Kansen voor doorontwikkeling worden vooral gezocht in het verbinden van mensen, betrokken platforms en verenigingen en het verbinden van taalgerichte vakdidactiek aan thema’s zoals meertaligheid, digitale geletterdheid en inclusie. Laten we dus vooral het gesprek aangaan met elkaar en het goede voorbeeld geven!