Lezing op clusterdag ‘Taaldidactiek in het hbo’ lerarenopleiding HvA

Op 2 november jl. verzorgde ik een lezing bij de lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam, tijdens een clusterdag over ’taaldidactiek in het hbo’. Centrale vraag tijdens de clusterdag was: Hoe kunnen we binnen onze vakopleidingen het schrijfniveau van onze studenten verhogen? Ik ging hierover in discussie met de ruim veertig aanwezigen vanuit de context van mijn promotieonderzoek, en mocht daarna aansluiten bij een interessante sessie van Camille Welie over ‘gefocuste revisie’. Mooi om zo met elkaar, vanuit verschillende perspectieven, het gesprek aan te gaan over taal en taaldidactiek in het hbo. De tweede clusterdag vindt plaats op 18 januari aanstaande, ik heb er zin in!