Interactieve sessie op conferentie Taalsteun in het Vakonderwijs

Taalgericht vakonderwijs zit in de generieke kennisbasis van lerarenopleidingen. En daarmee is het goed ingebed én bereiden we aankomende docenten goed voor, althans: dat is de aanname. Voor het project ‘Curriculumanalyse taalgericht vakonderwijs (TVO) in de lerarenopleidingen’ breng ik in kaart in hoeverre TVO inderdaad goed ingebed is. De praktijk blijkt weerbarstig. Met een groep van lerarenopleiders, taal- en vakdocenten uit mbo en hbo ging ik hierover in gesprek op de online conferentie Taalsteun in het Vakonderwijs. Dat was inspirerend! Taalbewustzijn bij alle collega’s, een brede opvatting van taal (niet alleen spelling en grammatica, maar taal als vervoermiddel van inhoud), én natuurlijk tijd en prioriteit voor taal zijn cruciaal, zo stelden we vast. Dus: op naar meer aandacht voor taal in de lerarenopleidingen, want daar wordt iedereen beter van!