ChatGPT benutten voor taal(gericht vak)onderwijs

‘Hoe kunnen AI-tools als ChatGPT helpen om ons taal-en vakonderwijs te versterken?’ Daarover gingen Suzanne van Norden en ik in gesprek met panelleden Anneke Smits, Gerald van Dijk, en Pascal Wiggers en natuurlijk met de grote groep aanwezigen die we mochten verwelkomen bij onze sessie op de HSN-conferentie in Rotterdam vorige week vrijdag. Er worden over het algemeen veel kansen gezien, in alle onderwijssectoren, om met ChatGPT het (taalgerichte) onderwijs te versterken én uitdagender te maken. Tegelijkertijd blijft het een ‘machine’ die niet zelf denkt, zoals wij als mensen doen als we lezen en schrijven. ‘En dat denken moeten we niet gaan outsourcen’, zoals Anneke stelde.