Actueel

ChatGPT benutten voor taal(gericht vak)onderwijs

‘Hoe kunnen AI-tools als ChatGPT helpen om ons taal-en vakonderwijs te versterken?’ Daarover gingen Suzanne van Norden en ik in gesprek met panelleden Anneke Smits, Gerald van Dijk, en Pascal Wiggers en natuurlijk met de grote groep aanwezigen die we mochten verwelkomen bij onze sessie op de HSN-conferentie in Rotterdam vorige week vrijdag. Er worden

Samen werken aan taalkrachtig onderwijs

Begin oktober verzorgde ik samen met Annalien Prozee (CSG Comenius) een webinar voor het Netwerk Taalrijk onderwijs in het vo, van SLO. Samen met zo’n 30 deelnemers bespraken we drie stellingen vanuit de theorie en praktijk: 1) Zonder taalbeleid kun je niet succesvol werken aan taalkrachtig onderwijs, 2) Elke docent is in staat om taalgericht

Taalimpact realiseren met genredidactiek

Op 10 februari jl. mocht ik een keynote verzorgen op de NACV-conferentie bij de KU Leuven met als titel ‘Taalimpact realiseren met genredidactiek. Kansen voor het hoger onderwijs’. Heerlijk om weer even in Leuven te zijn, om collega’s weer live te ontmoeten en om te horen welke mooie stappen in Nederland en Vlaanderen worden gezet

Graafschap College meets ROC van Twente!

Op donderdag 8 december jl. kwamen de projectgroepen Taalbeleid van beide instellingen bijeen. Om kennis te maken en uit te wisselen hoe je samen werk maakt van taalontwikkeling. Mirjam Koster-Wentink trapte de bijeenkomst af met een prachtig welkomstwoord waarna ROC van Twente-collega’s Joki Klein Velderman, Cleo Kappert, Ineke Brouwer, Jessica Zwartjens, Hedwig Reuver, Adelien van

Taalgerichte vakdidactiek voor bètadocenten

Woensdag 28 september verzorgde ik samen met Liliane Bouma en Iris Hoogendoorn van Bètapartners (https://www.betapartners.nl) een vakbijeenkomst voor bètadocenten over taalgerichte vakdidactiek. Centraal stonden vragen als: Hoe werken teksten bij bijvoorbeeld Biologie en Natuurkunde? En hoe kun je daar als docent grip op krijgen, zodat je je leerlingen goed kunt ondersteunen? Liliane schreef een mooie

Samen werk maken van taal voor gelijke kansen

Vrijdag 17 juni jl. was ik als spreker te gast op de mbo-conferentie ‘Inspiratie op het spoor’ in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Met een mooie diverse groep van zo’n 30 deelnemers ging ik het gesprek aan over hoe taal kan zorgen voor in- en uitsluiting, hoe taal een cruciale rol speelt in het werkveld, en

Eén Graafschap, één taalbeleid

Sinds een half jaar werk ik met veel plezier als projectleider taalbeleid bij het Graafschap College. Samen zetten we ons in voor een instellingsbreed taalbeleidskader, van waaruit opleidingen een vertaalslag kunnen maken naar acties die bij hen passen, en vooral: waar de taalontwikkeling van hun studenten beter van wordt! Gisteren hadden we een mooie bijeenkomst

Presentatie TVO-rapport op Velon-congres Brugge

Afgelopen week mocht ik op het congres voor lerarenopleiders van Velon/Velov in Brugge een presentatie verzorgen over het eerder verschenen rapport over taalgericht vakonderwijs (tvo) in de lerarenopleidingen. Altijd inspirerend om van gedachten te wisselen met collega’s over de vraag: Hoe kunnen we samen TVO doorontwikkelen en bruggen bouwen tussen disciplines, onderzoek, onderwijs en werkveld?

Rapport over taalgericht vakonderwijs in de lerarenopleidingen gepubliceerd

Recent werd het rapport “Taalgericht vakonderwijs in de lerarenopleidingen. De huidige situatie in kaart gebracht.” gepubliceerd. Hierin doe ik verslag van een kwalitatief verkennend onderzoek naar de inbedding van taalgericht vakonderwijs in verschillende lerarenopleidingen in Nederland. De belangrijkste uitkomst? Hoewel het belang van taalgerichte vakdidactiek breed wordt erkend, is er nu geen sprake van brede

Interactieve sessie op conferentie Taalsteun in het Vakonderwijs

Taalgericht vakonderwijs zit in de generieke kennisbasis van lerarenopleidingen. En daarmee is het goed ingebed én bereiden we aankomende docenten goed voor, althans: dat is de aanname. Voor het project ‘Curriculumanalyse taalgericht vakonderwijs (TVO) in de lerarenopleidingen’ breng ik in kaart in hoeverre TVO inderdaad goed ingebed is. De praktijk blijkt weerbarstig. Met een groep