Aanbod

Advies

Hoe kunnen we taalbeleid vormgeven? Hoe werken we aan taalontwikkeling in alle vakken? Wat vraagt dat van ons team? En welke rol hebben taal- en vakdocenten hierin?

Lees meer
Met het formuleren van een taalbeleid zet je als school of opleiding een belangrijke eerste stap op weg naar taalkrachtig onderwijs. Je maakt dan bijvoorbeeld afspraken over hoe je taal opvat, wat het belang ervan is in het onderwijs en hoe je er gezamenlijk aan wilt werken.

Taalimpact kan je helpen om een heldere visie te formuleren, duidelijke afspraken te maken en concrete doelen te formuleren in een taalbeleidsplan op maat.

Begeleiding

Welke talige beroepsproducten passen bij ons vak of project? Hoe bouwen we een taalkrachtige lessenserie op? En hoe ondersteunen we het (taal)leerproces van onze leerlingen/studenten goed?

lees meer
Elk vak of project leent zich voor taalkrachtig onderwijs. Je bepaalt altijd eerst welke inhoudelijke en welke talige leerdoelen je centraal wilt stellen. Vervolgens bepaal je de weg ernaartoe en bouw je volop mogelijkheden voor spreken, schrijven, lezen en luisteren in.

Taalimpact kan je helpen om een vak of project taalkrachtig te maken, om duidelijke leerdoelen te formuleren en om passende werkvormen en lesactiviteiten te ontwikkelen. Daarbij maak ik graag gebruik van genredidactiek.

Training en coaching

Hoe kunnen we taal in onze lessen verweven? Hoe zorgen we voor veel interactie? Hoe geven we zinvolle feedback op taal? En hoe geven we zelf het goede voorbeeld met ons eigen taalgebruik?

lees meer
In elke les speelt taal een grote rol. Jouw taal, de taal van je vak en de taal van je studenten. Met taalkrachtige didactiek probeer je leerlingen en studenten veel taal te laten gebruiken: je zorgt voor veel interactie, laat ze regelmatig lezen en schrijven en geeft feedback waar nodig. Dat vraag wat van jouw didactiek en van je eigen taalvaardigheid.

Taalimpact kan je helpen om je bewust te worden van je eigen (vak)taalgebruik, om je didactiek te verrijken, en om zo de taalontwikkeling van je leerlingen en studenten te bevorderen

Onderzoek

Welke impact heeft een taalkrachtig vak op de resultaten van leerlingen/studenten? Hoe ervaren docenten het werken met taalkrachtig onderwijs? En wat is de invloed van interactie op de betrokkenheid van leerlingen en studenten?

lees meer
Bij elke aanpassing op weg naar taalkrachtig onderwijs is het goed om de impact ervan te onderzoeken. Je had immers een doel voor ogen (betere prestaties, actievere lessen) en wilt weten in hoeverre dat doel behaald is. En je weet dan gelijk hoe je je onderwijs nóg taalkrachtiger kunt maken.

Taalimpact kan je helpen om onderzoek op te zetten, eventueel uit te voeren binnen jouw onderwijs en zo inzicht te bieden in wat de aanpassing heeft opgeleverd.